Grupa Otwarta | ubezpieczenia grupowe na życie | zabezpiecz siebie i swoją rodzinę

UBEZPIECZENIE NNW


Skorzystaj z ofert grupowego ubezpieczenia w ramach naszego serwisu www.StowarzyszenieUbezpieczonych.pl


Dla kogo?

 • Adresatem oferty są osoby fizyczne, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania i rodzaj wykonywanej pracy

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa obrażeń ciała Ubezpieczonego, skutkujące jego uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego.


ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE UBEZPIECZONEGO
1 2 3
wysokość świaczeń w PLN
Śmierć Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 20 000 50 000 100 000
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
(za 1% uszczerbku)

200

500

1000
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (stawka dzienna) 30 50 80
Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
2 500

2 500

2 500
SKŁADKA MIESIĘCZNA
Udział ubezpieczonego w składce 100%

7,00

14,50

27,00  

Warunki przystąpienia

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która wypełniła deklarację przystąpienia oraz deklarację członkowską Stowarzyszenia Ubezpieczonych, a także przesłała w/w dokumenty na adres Stowarzyszenia

KIEDY NIE MOŻESZ PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?

JEŻELI JESTEŚ ZATRUDNIONY:

 • w górnictwie i kopalnictwie pod ziemią,
 • w rybołówstwie,
 • w transporcie wodnym, powietrznym,
 • w przemyśle chemicznym,
 • w przemyśle energetycznym,
 • pracujesz przy urządzeniach wysokiego napięcia,
 • w leśnictwie, łowiectwie,
 • w ratownictwie górskim i wodnym,
 • jako przewodnik górski - członek ekspedycji,
 • w ochronie mienia lub osób,
 • jako pracownik ochotniczej straży pożarnej,
 • jako pracownik zawodowej straży pożarnej,
 • jako pracownik policji, wojska (żołnierz),
 • jako osoba pracująca na wysokościach i sportowcy.


Zapraszamy do zapoznania się z oferowanym przez Stowarzyszenie ubezpieczeniem NNW tutaj.


OFEROWANE RODZAJE UBEZPIECZENIA:

blog.elimu.pl